JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK
Jabatan Pengajian Politeknik
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Galeria PjH, Aras 3 - 5, Jalan P4W, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100 Putrajaya,Malaysia.

Tel : +603 - 8891 9166
Fax : +603 - 8891 9319

 Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Tahir (+603 - 8891 9166)

 

Akses ke B-RIS
ID PENGGUNA :
KATALALUAN :
 

 

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 2009 © Hakcipta Terpelihara